26.04.17 / Araşdırma
Qazlı içkilər bazarında (soda) bütün dünyada olduğu kimi kəskin Coca-Cola və Pepsi rəqabəti davam edir.
17.04.17 / Araşdırma
Keçən illə müqayisədə Hell enerji içkiləri bazarında mövqeyini daha da yaxşılaşdırmışdır.
26.03.17 / Araşdırma
Latviya istehsalı olan Romaşka markası 31 faizlə bazarın nömrə biridir.
19.03.17 / Araşdırma
Lokal bazar araşdırmalarımızın növbəti dayanacağı qaymaq məhsuludur.
  27.03.17 / Yeni məhsullar
  NES adı altında müştərilərinə təklif etdiyi NES su və NES un məhsulları sadəcə Neptun marketlərində satılmaqdadır. 
  25.03.17 / Yeni məhsullar
  Uşaqların sevimli südü olan Super Milky artıq 1 lt qablaşdırmada təqdim edilir.
  09.04.17 / Nədir?
  Pusqu marketinqi rəqiblərin hər hansı bir kütləvi tədbirdə aktiv iştirakına biganə qalmamaq və effektiv marketinq taktikası ilə qarşılıq verməkdir.
  01.04.17 / Nədir?
  Niş Bazar, istəkləri tam olaraq qarşılanmayan kiçik bir müştəri qrupunun istəklərini daha yaxşı qarşılaya bilmək üçün təyin olunan geniş əhatəli olmayan, kiçik bir bazar bölümüdür.

  Pusqu marketinqi nədir? Yəni, bir növ pusquda durmaq və təsirli həmlələr üçün uyğun vaxtı gözləməkdir. Pusquda duran markalar adətən daha az səy və büdcə ilə daha effektiv nəticələr əldə edirlər. Pusqu marketinqi termini ilk dəfə marketinq strateqi Jerry Welsh tərəfindən onun American Express şirkətində çalışdığı dövrlərdə istifadə edilmişdir. Bir çox ölkədə bu yanaşma qanunla qadağan edilmişdir və səbəbi növbəti misallarda aydın olacaqdır...

  Niş marketinq nədir?
  Niş Bazar, istəkləri tam olaraq qarşılanmayan kiçik bir müştəri qrupunun istəklərini daha yaxşı qarşılaya bilmək üçün təyin olunan geniş əhatəli olmayan, kiçik bir bazar bölümüdür.
  01.04.17

  Virus marketinqi nədir?
  Virus marketinq (Viral marketing) termini ilk dəfə Draper Fisher Jurvetson tərəfindən 1997 ci ildə istifadə olunmuşdur.
  23.03.17

  Evangelist marketinqi nədir?
  Evangelizm – marketinqin “qulaqdan qulağa” şəklində genişlənən formasıdır.
  12.03.17

  Binar opsion nədir?
  Binar opsion səhm, indeks və ya əmtəələrin bazar qiymətinin müəyyən edilən vaxtda necə dəyişəcəyi ilə bağlı edilən əməliyyatlardır.
  10.03.17

  SMART analiz nədir?
  Analizlər demək olar ki həyatımızın hər bir sahəsində yer alır. İstər tibb sahəsində, istər biznes sahəsində, istərsədə şəxsi həyatımızda analizlərdən istifadə olur.
  27.02.17

  WOMM nədir?
  WOMM (World-of-Mouth-Marketing) dilimizə ağızdan-ağıza, ya da qulaqdan-qulağa marketinq kimi tərcümə edilir.
  16.02.17

  Partizan marketinqi nədir?
  Partizan marketinq, qeyri adi marketinq fəaliyyətlərindən istifadə edərək maksimum nəticə əldə etməyə yönələn bir reklam (marketinq) strategiyasıdır.
  12.02.17

  Bençmarkinq nədir?
  Bençmarkinq sözlü tərifi müqayisə, müqayisə etməklə bağlıdır.
  10.02.17

  Kross-satış nədir?
  Eyni müştəriyə birdən çox məhsul satmaq kimi təyin oluna bilər. Bir satışa kross-satış deyə bilməyimiz üçün satılan iki məhsul arasında əlaqə olmalıdır.
  09.02.17

  Augmented Reality (AR) nədir?
  AR - artırılmış və ya zənginləşdirilmiş reallıq, gerçəklik kimi dilimizə tərcümə edilir və məna etibarı ilə də yazılanları əks etdirir.
  12.01.17

  Guerilla Marketing nədir?
  Guerilla (partizan) marketinqi daha az büdcə və yaradıcı marketinq taktikalarının istifadəsi ilə maksimum nəticə əldə etməyi hədəfləyən reklam strategiyasıdır. 
  18.12.16

  Merçendayzinq nədir
  Merçendayzinq, satış nöqtələrində alıcıların diqqətini məhsula cəlb etmək üçün həyata keçirilən birbaşa tədbirlər toplusudur.
  09.12.16

  Diskaunter nədir?
  Endirim mağazaçılığı kimi də tanınan discount marketlər kiçik mağaza formatına sahibdirlər.
  25.11.16

  Private Label nədir?
  Private Label (Retail Brands), xüsusi markalar və ya market markaları yalnız müəyyən bir market daxilində rast gəldiyimiz məhsullardır.
  07.11.16